LET OP: werkzaamheden fietspad Berkhouterweg

Het fietspad langs de Berkhouterweg wordt vervangen. Het nieuwe fietspad wordt gemaakt van beton en verbreed naar 4 meter. Zo is het fietspad straks comfortabel en veilig te gebruiken voor het fietsverkeer. Tussen het spoor en het sportcomplex van Budo Sport Hoorn / Zwaluwen 30 komt naast het fietspad een nieuw trottoir zodat voetgangers hier niet meer op het fietspad hoeven te lopen. De werkzaamheden starten 24 juni en zijn eind augustus gereed!

Locatie werkzaamheden

Op onderstaande afbeelding is met rood aangegeven op welk deel van het fietspad wordt gewerkt.

Screenshot

Planning werkzaamheden

KWS Infra voert de wegwerkzaamheden uit. De geplande startdatum is maandag 24 juni 2024, de werkzaamheden nemen ongeveer 7 weken in beslag. Fietsers worden omgeleid via de Grote Waal. Ook moet tijdens deze werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden in verband met

De start- en de einddatum zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De aannemer plaatst voor de start van het werk borden om de werkzaamheden aan te kondigen.

Overlast werkzaamheden

Wegwerkzaamheden geven overlast voor weggebruikers. De aannemer doet zijn best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met I. Reus via telefoonnummer 0229 25 22 00. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.