Contributie 2024-2025 en meer belangrijk nieuws!

In dit nieuwsbericht belangrijk nieuws over de ontwikkelingen binnen onze club, de contributies voor het volgend seizoen en de voorbereidingen op het volgende seizoen.

Een gezonde club: géén contributieverhoging!

We zijn een gezonde club. Het ledenaantal is het afgelopen seizoen gegroeid en veel zaken kunnen we uitvoeren met vrijwilligers. We hebben geen winstoogmerk en we streven ernaar om onze sport toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom zijn we blij om te kunnen melden dat we voor het volgende seizoen de contributies NIET verhoogd zullen worden! Dit wordt ook deels mogelijk gemaakt door bedrijven die ons het afgelopen jaar gesponsord hebben.

In de lappenmand

Gelukkig is het aantal blessures in het afgelopen seizoen beperkt geweest. Dat sluit goed aan bij de doelstelling om voor iedereen een veilige sportomgeving te creëren. Helaas hebben we juist deze laatste periode wel twee pechvogels bij onze instructeurs. Trainer Alex van Rijn heeft recent een zware operatie moeten ondergaan maar is gelukkig begonnen aan zijn herstel. Trainer Michel Lakeman zit in het gips, maar zal met behulp van onze junior trainers / dojo assistenten het seizoen afmaken (judo examens / clubkampioenschappen etc.).

De komende periode gaan we proberen onze pool van gediplomeerde trainers uit te breiden. We gaan ervan uit dat we na de zomervakantie weer fris kunnen beginnen.

Veilig sporten: 10 diploma’s EHBS!

Maar liefst een groep van 10 deelnemers, bestaande uit leerlaren, budoka’s en ouder(s) van budoka’s van Budo Sport Hoorn hebben recent het certificaat Eerste Hulp Bij Sportblessures ontvangen. De training/cursus werd met veel enthousiasme gevolgd EHBO vereniging St. Jan te Hoorn. We hopen het niet 😉, maar ontstaat er tijdens de training of een wedstrijd een blessure kun je, naast onze gediplomeerde leraren, rekenen op onze eigen EHBS’ers (Doris Hoogland, Noa de Jong, Madelief Assendelft, Daan Udding, Chantal Lindhout, Yosca Driehuis, Astrid Keizer, Roel Klinkhamer, Wim Stroet en Anna Bronneberg). Wij feliciteren onze EHBS’ers met dit mooie resultaat.

Sponsornieuws: nieuwe sponsor ZIVVER

Naast onze launching sponsoren zijn we verheugd dat het bedrijf Zivver ook een bijdrage wil leveren aan onze club. ZIVVER.COM biedt organisaties een veilige mailoplossing die het mogelijk maakt om mails op een eenvoudige manier veilig te versturen. We gaan kijken hoe we de financiële bijdrage van Zivver conform hun wensen zo goed mogelijk in kunnen zetten.

Door sponsoren als Zivver lukt het ons de contributie laag te houden en de faciliteiten te verbeteren. Heb je een bedrijf of ken je iemand die ook wil bijdragen aan onze Stichting dan zou het heel fijn zijn wanneer we in contact kunnen komen. Stuur een mail naar voorzitter@budosporthoorn.nl of naar penningmeester@budosporthoorn.nl

Nieuwe ledenadministratie: we gaan het makkelijk maken!

We gaan met ingang van het nieuwe seizoen gebruik maken van een nieuw pakket voor de ledenadministratie. Dit nieuwe pakket biedt tal van nieuwe mogelijkheden die we nu niet hebben.

  • De leden krijgen een eigen App.
  • In de App kunnen we berichten plaatsen.
  • In de App kunnen we spoedberichten sturen.
  • In de App kan je je afmelden voor de les.

Zodra de nieuwe administratie is ingericht zullen we iedereen berichten over de nieuwe leden-app.

Nieuws over het (jeugd)wedstrijdjudo

We hebben in korte tijd een flinke wedstrijdgroep opgebouwd die erg enthousiast en ook succesvol bezig is. Niet alleen individueel maar ook als team doen we het erg goed. Afgelopen seizoen waren we 2e in onze klasse van de West-Friese Judo Competitie.

De administratie is nu best wel een hoop werk. Onze wedstrijdsecretaris Chantal Lindhout is nu erg druk met het aanmelden van de wedstrijdjudoka’s. We gaan dit in het nieuwe seizoen een stuk makkelijker maken via de nieuwe ledenapp van mijnjudo.  In de vakantieperiode gaan we ook dit inrichten en zullen alle betrokken informeren wanneer dit gereed is.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stichting Budo Hoorn bestaat uit Voorzitter Jeroen Ligthart, Roel Klinkhamer, en Ronald Driehuis.

Jeroen is onze voorzitter en woordvoerder. Jeroen heeft een hele lange tijd alle wedstrijden gecoördineerd en waar mogelijk helpt hij bij de interne wedstrijden. Jeroen is te bereiken op: voorzitter@budosporthoorn.nl

Roel is onze Secretaris en heeft veel ervaring als consultant op het gebied van project en facilitymanagement. Zijn organisatorisch vermogen helpt ons als stichting vooruit. Roel heeft 2e dan Jiu-Jitsu en is nog steeds actief op de mat. Roel is ook de persoon die de vragen in de apps en de info mailbox beantwoord. Roel is te bereiken op: secretaris@budosporthoorn.nl

Ronald is de penningmeester en belast met de ledenadministratie en de financiële administratie. Ronald is als IT-Auditor werkzaam bij een accountantskantoor en let op de kwaliteit en financiën. Ronald heeft 1e dan Jiu-Jitsu en heeft vele andere budosporten gedaan. Ronald is als vader van Kyan geregeld bij de judowedstrijden aanwezig. Ronald is te bereiken op: penningmeester@budosporthoorn.nl

Voor in de agenda: seizoenopening 31 augustus?

Om het nieuwe seizoen eensgezind te starten zullen we weer een collectieve training organiseren waar al onze leden (jong en oud) voor worden uitgenodigd. Hoewel we nog geen zekerheid hebben vragen we je toch alvast zaterdag 31 augustus tussen 10.00 en 13.00 uur in je agenda te reserveren.